Pomoc Ukrainie

Drodzy Parafianie,

w nawiązaniu do Komunikatu Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego z dnia 25.11.2022r. przedstawiam informacje dotyczące Programu Rodzina Rodzinie dla Ukrainy:

Opis Programu Rodzina Rodzinie na Ukrainie

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią Caritas w Polsce na potrzebę długoterminowej pomocy Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju w sytuacji kryzysu humanitarnego wywołanego wojną

Cel programu: zapewnienie poszkodowanym bezpiecznego schronienia, pomoc żywnościowa, wsparcie w obszarze ochrony zdrowia.

Rezultat:  Comiesięczne wsparcie finansowe ok. 1000 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Wysokość wsparcia na osobę: 2220 UAH / miesięcznie ~ 325 PLN

Maksymalna wysokość wsparcia na rodzinę (maks. 4 osoby): 8880 UAH ~ 1300 PLN (dla porównania minimalna pensja na Ukrainie wynosi 6500 UAH) 

Charakterystyka grupy docelowej: Wybrano diecezję obejmującą znaczną część centralnej Ukrainy doświadczonej częstymi nalotami: rodziny wielodzietne, kobiety - karmiące i jako głowa rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne, obszary wiejskie i trudnodostępne, rodziny wewnętrznie przesiedlone, doświadczenie bezpośrednich skutków działań wojennych.

Partner implementujący (rozdzielający pomoc): Caritas Spes na Ukrainie (na miejscu weryfikuje rodziny wymagające wsparcia i nadzoruje właściwe wydatkowanie przekazanych pieniędzy).

Czas realizacji: 12 miesięcy.

Sposób realizacji: Parafia lub inna organizacja katolicka zgłasza chęć uczestnictwa w programie.

Istotne jest ustalenie deklarowanej kwoty, która będzie systematycznie wpłacana przez parafię, dekanat lub inne wspólnoty przez 12 miesięcy. W zależności od dysponowanych środków możemy objąć wsparciem jedną osobę lub rodzinę (dwu-, trzy- lub czteroosobową). Na każdą zadeklarowaną osobę przekazujemy 325 zł/m-c. Możemy też zadeklarować inną kwotę (także niższą niż 325 zł), wtedy pomoc będzie sumowana z innymi darczyńcami.

Nie ma wyboru konkretnej rodziny, tzw. „swojej” rodziny, ze względu na zmieniające się warunki wojenne. Parafia otrzymuje materiały potwierdzające skuteczność pomocy na bazie przykładowych rodzin (zdjęcia, filmy), które można prezentować wiernym przy podziękowaniach.

Sposób realizacji w parafii Kurzelów: W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, począwszy od dnia 05 lutego 2023 r. aż do 04 lutego 2024 r. z inicjatywy 7 osób na ołtarzu bocznym będzie wystawiona puszka. Osoby, które się zdeklarują do wsparcia rodzin Ukraińskich będą w każdą kolejnym miesiącu składać stałą ofiarę pieniężną. Dodatkowo każdy wspierający akcję materialnie, zobowiąże się w sumieniu do modlitwy w intencji rodziny objętej pomocą.

Ks. Jacek Bonio

slub1

chrzest1

EasyCookieInfo