lutywkosciele

PLAN  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

Niedziela dn. 03.03.2024 r.

  7.30 Godzinki o Męce Pana Jezusa.

  8.00 Msza św. z nauką ogólną.

  9.30 Gościencin: Msza św. z nauką ogólną.

11.00 Msza św. z nauką ogólną. 

12.30 Msza św. z nauką dla dzieci.

15.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

16.00 Msza św. z nauką ogólną.

Poniedziałek dn. 04.03.2024 r.

  8.30 Msza św. z nauką dla starszych.

12.00 Msza św. i nauka dla dzieci.

15.30 Gościencin: Msza św. z nauką ogólną.

17.00 Msza św. z nauką ogólną.

Wtorek dn. 05.03.2024 r. 

  8.30 Msza św. z nauką ogólną.

10.30 Msza św. z nauką dla chorych (Sakrament Namaszczenia Chorych).

12.00 Msza św. z nauką dla dzieci.

15.30 Gościencin: Msza św. z nauką ogólną.

17.00 Msza św. z nauką dla młodzieży.

Spowiedź we wtorek dn. 05.03.2024 r.:

w Kurzelowie: 9.00 – 12.00 i 16.30 -17.00

Gościencin: 15.00 – 15.30

 

Informacja dla narzeczonych

WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

1. Dla świadomego katolika nie ma innej godnej formy zawarcia związku małżeńskiego, niż małżeństwo sakramentalne.

2. Narzeczeni cztery miesiące przed terminem ślubu, ale nie później niż trzy miesiace przed slubem udają się do USC po zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Z tym zaświadczeniam przychodzą do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty spisania protokołu przedślubnego.

Wtedy winni przedstawić:

  • - dowód osobisty,

- metrykę chrztu św. o ile chrzest miał miejsce w innej parafii. Taka metryka jest ważna tylko 6 miesięcy od daty jej wydania. Wydaje się ją tylko zainteresowanym.

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,

- świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, o ile fakt jego przyjęcia nie został odnotowany w metryce chrztu św.

  • - świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.


3. W celu potwierdzenia zawarcia zawarcia małżeństwa potrzebni są dwaj świadkowie, którymi mogą być tylko osoby pełnoletnie.

slub1

chrzest1

EasyCookieInfo