sacredheart3

Informacja dla chcących ochrzcić dziecko

Terminy chrztów w 2024 r.:

 

07.01. g. 11.00 – niedziela Chrztu Pańskiego;

21.01. g. 12.30 – III niedziela stycznia;

18.02. g. 12.30 – III niedziela lutego;

17.03. g. 12.30 – III niedziela marca;

31.03. g. 12.30 – niedziela Zmartwychwstania;

21.04. g. 12.30 – III niedziela kwietnia;

19.05. g. 12.30 – III niedziela maja;

16.06. g. 12.30 – III niedziela czerwca

21.07. g. 11.00 – III niedziela lipca;

18.08. g. 11.00 – III niedziela sierpnia;

15.09. g. 12.30 – III niedziela września;

20.10. g. 12.30 – III niedziela października;

17.11. g. 12.30 – III niedziela listopada;

15.12. g. 12.30 – III niedziela grudnia;

25.12. g. 12.30 – Uroczystość Bożego Narodzenia.

Uwaga!

Istnieje możliwość chrztu dzieci w każdą niedzielę o g. 11.00 o ile nie jest przewidziane inne wydarzenie liturgiczne.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW CHCĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO

1. Na miesiąc przed datą chrztu rodzice, zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej oraz przedkładają następujące dokumenty:

- metrykę urodzenia dziecka z USC,

- dokument o zawarciu swojego małżeństwa kościelnego, jeśli miało ono miejsce poza naszą Parafią,

- zaświadczenie moralności dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią.

2. Rodzicami chrzestnymi mogą być: ochrzczeni i bierzmowani, którzy ukończyli szesnasty rok życia. Z okazji pełnienia funkcji chrzestnych osoby te powinny przystąpić do spowiedzi i komunii św.

3. Wyznający wiarę chrześcijańską powinni swoim dzieciom nadawać imiona,które nosili święci. Jeśli pierwsze imię nie jest związane z postacią świętego, należy dziecku nadać drugie imię, zaczerpnięte od świętego patrona. W ten sposób wybierają dla dziecka szczególnego Patrona, Opiekuna, który przed Bogiem będzie wstawiał się nieustannie za dzieckiem i jego rodziną, a którego życie na ziemi będzie mogło być przykładem i wzorem do naśladowania.

4. Tradycja Kościoła wzywa rodziców, by podczas wybierania imienia dziecka, pamiętali, o godności człowieka (każde imię w kulturze lokalnej ma swoje znaczenie, które w innym miejscu może być odczytywane negatywnie). W przypadku wątpliwości  można zawsze poprosić o wyjaśnienie, lub zaczerpnąć informacje z wiarygodnych źródeł.

OBRZĘD CHRTU ŚWIĘTEGO

  1. Obrzęd przyjęcia dzieci

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice wymieniają imiona: [N N].

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla [NN].

Rodzice:O chrzest.

Celebrans: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:Jesteśmy tego świadomi.

Celebrans zwracając się do chrzestnych, pyta ich: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Celebrans: [NN], wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Celebrans w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.

  1. Modlitwa powszechna

Na prośby wypowiadane przez kapłana wierni odpowiadaj najczęściej wołaniem: wysłuchaj nas Panie albo Chryste wysłuchaj nas. Modlitwa kończy się wezwaniem wstawiennictwa Świętych:

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami
Święty Józefie - módl się za nami
Święci Piotrze i Pawle - módlcie się za nami

Wszyscy Święci Święte Boże – módlcie się za nami.

  1. Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki

Celebrans: Panie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone na pokusy tego świata i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana. Pokornie Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Celebrans: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen. (celebrans w milczeniu kładzie rękę na dziecku)

  1. Liturgia sakramentu

Następuje poświęcenie wody albo modlitwa dziękczynna nad wodą. Każde wezwanie kapłana jest zakończone formułą powtarzaną przez wiernych za kapłanem, najczęściej: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki albo Boże, uświęć tę wodę.

  1. Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary

Celebrans: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i Chrzestni:Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Wyznanie wiary:

Celebrans: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.(jeśli dziecko ma nakrytą głowę czapeczką, należy ją teraz zdjąć)

  1. CHRZEST

Następnie zapytuje rodziców i chrzestnych:

Celebrans: Czy chcecie, aby [NN] otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

[NN], ja ciebie chrzczę w Imię Ojca ( polewa głowę dziecka wodą po raz pierwszy ),

i Syna,( polewa głowę dziecka wodą po raz drugi ),

i Ducha Świętego.( polewa głowę dziecka wodą po raz trzeci ).

Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  1. Obrzędy wyjaśniające

Teraz następuje namaszczenie dziecka olejem krzyżma św. Po nakreśleniu znaku krzyża przez kapłana na szczycie głowy można ponownie nakryć głowę dziecka czapeczką. Następnie zakłada się dziecku białą szatę (inny kolor nie jest dozwolony). Później przedstawiciel rodziny (np. chrzestny) zapala świecę od paschału.

  1. Błogosławieństwo.

Na za zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa wszystkim zebranym.

 

slub1

chrzest1

EasyCookieInfo