Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico

Najświętsze Serce Pana Jezusa to sanktuarium, w którym mieszczą się sprawiedliwość i miłość. Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, za dobro wynagradza, a za grzech karze. Bóg jest też miłosierny, to znaczy, że chętnie przebacza żałującemu grzesznikowi. Bóg jest jednością. W Nim wszystkie przymioty stanowią jedność. Nasza nieudolność sprawia, że każdą rzecz widzimy oddzielnie więc i w Bogu rozróżniamy i osobno adorujemy dobroć, sprawiedliwość, mądrość i wszechmoc.

 

Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

21.09.2020 r. – 27.09.2020 r.

 

21.08. Poniedziałek, Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty:
7:00 1) + Stanisławę Klapa – od sąsiada Henryka Pryta.

22.09. Wtorek, XXV tygodnia zwykłego:
7:00 1) + Cecylię Kącką – od Dariusza Stolarskiego z ro9dziną.
2) + Helenę Rak – od Krystyny Jamróz z rodziną.

23.09. Środa, wspomnienie św. Pio:
7:00 1) + Krzysztofa Szymczyka – od rodz. Matuszewskich
18:00 * O zdrowie i Boże błogosławieństwo i dla Stefanii Janus w 84 r. urodzin.
+ Stanisławę, Mariana Jaskólskich; Łucję, Ludwika Batorów.
+ Józefę Dzimbor – od wnuczki Agnieszki z rodz.
+ Andrzeja Barczyńskiego – od zakładu pogrzebowego Wodzisławskich.
+ Jana Bugajnego – od syna Piotra.
+ Janinę Fatyga – od zakładu pogrzebowego Wodzisławskich.
+ Gabriela Oksińskiego – od uczestników pogrzebu.
+ Mariannę, Stanisława, Kazimierza, Stanisławę, Tadeusza Matuszewskich;
Kazimierę, Mieczysława Jakubskich.

24.09. Czwartek, XXV tygodnia zwykłego:
7:00 1) + Józefę Kącką – od rodz. Wijat.

25.09. Piątek, XXV tygodnia zwykłego:
7:00 1) + Cecylię Kącką – od sąsiadów Jamrozów.
18:00 1) + Roberta Pikulskiego (2r).

26.09. Sobota, Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w ielcach:
7:00 1) + Władysława, Zofię Gieroniów – od wnuczki Justyny z mężem.
2) + Eugeniusza Wnuczka (26r).

27.09. NIEDZIELA, XXV tygodnia zwykłego:
8:00 + Eugeniusza, Franciszkę, Jadwigę Kusiów; Michała, Stanisława Kubików.
11:00 za Parafian.
12:30 * Mariana Kusę(19r) i zm. z rodz. Kusów i Klapów.

15.00 ślub: Przemysław Zawadowicz – Anna Chmielewska
16:00 + Krystynę, Henryka Maciejczyków.

 

 

 

        Modląc się za zmarłego podczas Eucharystii pamiętaj o ofiarowaniu w jego intencji Komunii świętej.

slub1

chrzest1