Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień

17.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

17.02. Poniedziałek, VI tygodnia zwykłego:

7.00 1) + Franciszkę, Felicytę, Jana Fornali; Stanisławę, Józefa Borkowskich.

2) + Danutę Skoczek (10r).

18.02. Wtorek, VI tygodnia zwykłego:

7.00 1) + Andrzeja Kąckiego – od Wandy Sobczyk z rodziną.

         2) + Danielę Dziedzic – od Julianny i Zbigniewa Fornali z rodziną.

19.02. Środa VI tygodnia zwykłego:

7.00 1) + Stanisławę Jaskólską – od rodz. Łopatowskich.

         2) + Edwarda Ruska – od Ireny Kuś z rodziną.

     17.00 + Danielę Dziedzic – od rodz. Wołczyków z Radomska.

               + Józefa Szczepanika – od Janusza Kozy, Tadeusza Kozy i Anny Krupskiej.

               + Józefę Kącką – od zakładu pogrzebowego Wodzisławskich.

               + Tadeusza Raka – od zakładu pogrzebowego Okręglickich.

                 + Benedyktę, Stanisława Stępniewiczów; Mariannę, Monikę, Franciszka Nogłych; Lecha

                                    Starczewskiego.

20.02. Czwartek, VI tygodnia zwykłego:

7.00 1) + Stefana Kusę – od Kamila Szałowskiego z rodziną.

        2) + Mariana Lipniaka – od Andrzeja i Małgorzaty Batorskich.

21.02. Piątek, VI tygodnia zwykłego:

7.00 1) + Andrzeja Kąckiego – od brata Zbigniewa z rodziną.

       17.00 1) + Mariana Pacanowskiego (3r); Mariannę, Tadeusza Pacanowskich.

22.02. Sobota, Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła:

7.00 1) w 80 r. urodzin Wandy z prośbą o Boże błog i opiekę MB oraz dary Ducha Świętego.

23.02. VII NIEDZIELA ZWYKŁA:       

8.00 + Stefana Kusę – od córki Wiesławy z rodz.

11.00 * za Parafian.

12.30 + Macieja Kąckiego; Stanisława, Antoniego, Jakuba, Wojciecha Kąckich.

16.00 + Apolonię, Stanisława, Mariannę, Bolesława i zm z rodz. Klapów i Kusów.

 

 SPOWIEDŹ 15 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

slub1

chrzest1